Kako bi pristupili u Hrvatsku komoru psihoterapeuta, molimo vas da:

1. ispunite Pristupnicu za članstvo na ovoj stranici i priložite tražene dokumente:

  • diplome ili potvrde o završenom studiju
  • diplome ili potvrde o završenoj izobrazbi iz psihoterapije
  • potvrde o završenoj propedeutici psihoterapije (ukoliko je potrebno za savjetodavne terapeute)
  • Europskog certifikata iz psihoterapije EAP-a (ukoliko ga posjedujete)

2. ne zaboravite na kraju potvrditi slanje klikom na “PODNESI”

Po završetku postupka utvrđivanja zadovoljenja uvjeta izobrazbe, definiranih člankom 5. Zakona o djelatnosti psihoterapije, zaprimiti ćete obavijest Komisije za upis novih članova.

PRISTUPNICI možete pristupiti OVDJE!

Godišnja članarina od 01.01.2022. godine iznosi 1.200,00 (slovima: tisućuidvjesto) kuna. Smanjena godišnja članarina u iznosu od 600,00 (slovima: šeststotina) kuna, uz predočenje zahtjeva i dokaza, odnosi se na:

a) umirovljene članove/ice HKPT-a koji nisu u radnom odnosu
b) nezaposlene članove/ice HKPT-a
c) članove/ice na porodiljnom/rodiljnom/roditeljskom/posvojiteljskom dopustu ili dopustu
radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju
d) članove/ice u mirovanju radnog odnosa
e) članove/ice koji koriste neplaćeni dopust
f) članove/ice koji iz različitih razloga imaju poteškoća s plaćanjem punog iznosa članarine

Članarina se uplaćuje u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke jednokratno ili u ratama tijekom tekuće godine, na žiro-račun Komore kod Erste&Steiermarkische bank:

IBAN: HR3924020061100956407, model 67;
poziv na broj: OIB člana;
svrha: članarina.

Zahtjev za plaćanje smanjenog iznosa članarine možete preuzeti ovdje –  HKPT_zahtjev_smanjenje_članarine_od2022