Hrvatska komora psihoterapeuta je s osiguravajućim društvom Generali osiguranje za sve svoje članice i članove ugovorila paket osiguranja od profesionalne odgovornosti. Premiju za ovaj paket osiguranja plaća Hrvatska komora psihoterapeuta, a članovi i članice Komore uživaju ovo osiguranje u sklopu svoje članarine.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti pokriva štete nastale uslijed odgovornosti iz bavljenja profesijom te pruža pomoć ukoliko šteta nastane ili se sumnja na mogući nastanak štete.

Početak osiguranja: 10.06.2022.
Istek osiguranja: 10.06.2023.
Teritorijalno pokriće: Republika Hrvatska
Limit pokrića: 220.000,00 HRK – iznos osigurateljnog pokrića po jednoj šteti odnosno limit osiguranja po šteti

Stručna podrška u vezi osiguranja i pomoć pri ostvarivanju prava kod šteta ostvaruju se preko brokera u osiguranju DPS International d.o.o. koji te poslove obavlja besplatno za članove HKPT-a. Ponude osiguranja, kao i dodatne informacije, dat će Vam broker u osiguranju DPS International d.o.o.

U slučaju sumnje u nastanak štete, usmene ili pismene zahtjeve za nadoknadom štete, molimo kontaktirati gđu Adu Sučić ili kolege: ada.sucic@dps.hrigor.sovicek@dps.hrelizabeta.trcak@dps.hr

108-0103 Opći uvjeti za osiguranje imovine

113-0103 Uvjeti za osig od odgovornosti_press

KIN-003 Klauzula o sankcijama

KIN-006 Klauzula teritorijalnog iskljucenja

KIN-007 Klauzula isključenja Cyber rizika

KIN-012 Isključenje zaraznih bolesti