Statut

Statut_HKPT

Izmjene i dopune Statuta HKPT 29.06.2020. (pdf)

Zapisnici

zapisnik 1. skupštine 29.06.2020. (pdf)

Odluke

Odluka o odobravanju psihoterapijskih pravaca koji ne zadovoljavaju uvjete iz članka 5. Zakona o djelatnosti psihoterapije 29.03.2021. (pdf)

Odluka o izboru članova/članica Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje HKPT 06.11.2020. (pdf)

Odluka o izboru članova/članica Povjerenstva za odobravanje rada pojedine psihoterapijske škole HKPT 06.11.2020. (pdf)

Odluka o izboru članica Etičkog povjerenstva HKPT 06.11.2020. (pdf)

Odluka o visini upisnine HKPT 29.06.2020. (pdf)

Odluka o visini članarine HKPT 29.06.2020. (pdf)

Odluka o članovima Nadzornog odbora HKPT 29.06.2020. (pdf)

Odluka o članovima Disciplinskog suda HKPT 29.06.2020. (pdf)

Odluka o izboru članova/članica Upravnog odbora HKPT 14.03.2019. (pdf)

Odluka o izboru članova/članica Izvršnog odbora HKPT 14.03.2019. (pdf)

Poslovnici i pravilnici

Poslovnik_o_radu_Skupštine_HKPT 29.06.2020. (pdf)

Poslovnik_o_radu_Nadzornog_odbora_HKPT 29.06.2020. (pdf)

Poslovnik_o_radu_Upravnog_odbora_HKPT 29.06.2020. (pdf)

Poslovnik_o_radu_Izvrsnog_odbora_HKPT 29.06.2020. (pdf)

Poslovnik_o_radu_Povjerenstava_HKPT 29.06.2020. (pdf)

Poslovnik_o_radu_Povjerenstva_za_stručni_nadzor_HKPT 29.06.2020. (pdf)

Poslovnik_o_radu_Disciplinskog_suda_HKPT 29.06.2020. (pdf)

Pravilnik_o_postupku_upisa_u_imenike_HKPT 29.06.2020. (pdf)

Pravilnik_o_izdavanju_obnavljanju_i_oduzimanju_dopusnica_HKPT 29.06.2020. (pdf)

Pravilnik_o_sadržaju_rokovima_i_postupku_trajnog_usavršavanja_i_provjere_stručnosti_HKPT 29.06.2020. (pdf)

Izmjene Pravilnika o stručnom usavršavanju 29.03.2021. (pdf)

Pravilnik_o_financijsko_materijalnom_poslovanju_HKPT 29.06.2020. (pdf)

Pravilnik o posebnom dodatnom obrazovanju za rad s djecom i adolescentima 03.02.2021.

Pravilnik o načinu oglašavanja i isticanja naziva privatne prakse psihoterapeuta i savjetodavnog terapeuta, uvjetima prostora i opreme za rad psihoterapeuta i savjetodavnog terapeuta te načinu vođenja i čuvanja dokumentacije 15.01.2021.