Odluka o naknadama Hrvatske komore psihoterapeuta
Odluka o visini članarine za 2024.
Odluka o Listi stručnjaka za stručni nadzor
Godišnji plan provođenja redovnih stručnih nadzora nad radom psihoterapeuta i savjetodavnih psihoterapeuta za 2024. godinu

Godišnje izvješće o radu HKPT za 2021.
Godišnje izvješće o radu HKPT za 2022.
Godišnje izvješće ZPPI za 2022. pdf csv