Popis priznatih psihoterapijskih pravaca

 1. Bihevioralno-kognitivna terapija
 2. Gestalt psihoterapija
 3. Grupna analiza
 4. Integrativna dječja i adolescentna psihoterapija
 5. Integrativna psihoterapija
 6. Kibernetika i sistemska terapija
 7. Logoterapija i egzistencijalna analiza
 8. NLPt psihoterapija
 9. Psihoanaliza
 10. Psihodramska psihoterapija
 11. Psihoterapija pokretom i plesom
 12. Realitetna terapija
 13. Sistemska obiteljska psihoterapija
 14. Tjelesna psihoterapija
 15. Transakcijska analiza