Sukladno članku 31. Statuta HKPT Etički odbor Komore obavlja sljedeće poslove:

  • izrađuje prijedlog Etičkog kodeksa djelatnosti psihoterapije,
  • prati pridržavanje pravila etike u djelatnosti psihoterapije i poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihova kršenja,
  • u slučaju sumnje na povredu Etičkog kodeksa djelatnosti psihoterapije, predlaže predsjedniku Komore pokretanje postupka pred Sudom časti Komore,
  • obavlja druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

Etičkim kodeksom djelatnosti psihoterapije utvrđuju se pravila ponašanja ovlaštenih psihoterapeuta i ovlaštenih savjetodavnih terapeuta i etička načela na temelju kojih postupaju prilikom obavljanja djelatnosti psihoterapije.

Članice Etičkog odbora:

1. Sandra Ćanić
2. Lana Hrgovan (predsjednica)
3. Inka Miškulin
4. Ljiljana Bastaić
5. Kristina Urbanc