Sukladno članku 31. Statuta HKPT Etičko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

• izrađuje prijedlog Kodeksa psihoterapijske etike (psihoterapeuta, savjetodavnih terapeuta i vježbenika)
• prati pridržavanje pravila etike u djelatnosti psihoterapije i poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihova kršenja
• svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore
• u slučaju sumnje u povredu Kodeksa psihoterapijske etike, predlaže predsjedniku Komore pokretanje postupka pred Disciplinskim sudom Komore
• obavlja druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore

 

Članice Etičkog povjerenstva:

1. Sandra Ćanić
2. Lana Hrgovan
3. Inka Miškulin
4. Ljiljana Bastaić
5. Kristina Urbanc

 

kontakt: [email protected]