Članovi Nadzornog odbora:

  • Adrijana Bjelajac
  • Ines Denona
  • Dina Koren
  • Tomislav Rončević
  • Ilinka Serdarević

 

kontakt: [email protected]