Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

  • utvrđuje usklađenost psihoterapijskih pravaca, organizacija i pojedinih programa edukacije za djelatnost psihoterapije s definiranim standardima i normativima propisanim od Komore
  • odobrava uvrštavanje na popis psihoterapijskih pravaca, organizacija i programa edukacije koji vodi Komora,
  • obavlja druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.
  • razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev tijela Komore,
  • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore.

Članovi Povjerenstva:

1. Irena Bezić
2. Josip Bošnjaković
3. Grozdana Biočić-Zrilić
4. Ivana Jurić
5. Danko Butorac