Sukladno članku 34. Statuta HKPT Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

• utvrđuje usklađenost izobrazbe psihoterapijskih pravaca i pojedinih programa za djelatnost psihoterapije s definiranim standardima i normativima propisanim od Komore
• odobrava uvrštenje na popis psihoterapijskih pravaca i programa izobrazbe koji vodi Komora
• obavlja druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

 

Članovi Povjerenstva za odobravanje rada pojedine psihoterapijske škole:

1. Irena Bezić
2. Josip Bošnjaković
3. Grozdana Biočić-Zrilić
4. Ivana Jurić
5. Zrinka Rička Žauhar

 

kontakt: [email protected]