Sukladno članku 32. Statuta HKPT Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje obavlja
sljedeće poslove:

• daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na djelatnost psihoterapije
• utvrđuje potrebu i predlaže sadržaj i duljinu trajanja programa dodatnoga i trajnog usavršavanja članova Komore te isto organizira
• izrađuje prijedlog Programa trajnog usavršavanja i provjere stručnosti s rokovima
• predlaže trajanje, sadržaj i program poslijediplomskih studija
• daje mišljenje Skupštini Komore o uvjetima, sadržaju i načinu provođenja vježbeničkog staža
• organizira trajnu naobrazbu samostalno ili u suradnji sa stručnim udrugama i visokim učilištima ili odgovarajućim fizičkim i pravnim osobama
• razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev tijela Komore
• svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore
• obavlja druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

Članovi Povjerenstva za stručna pitanja i trajnno usavršavanje:

1. Petra Goršić
2. Mira Klarin
3. Vedrana Kurjan Manestar
4. Ivana Vlahek Teskera
5. Ivan Vračić (predsjednik Povjerenstva)

Vezani dokumenti:

Pravilnik_o_sadržaju_rokovima_i_postupku_trajnog_usavršavanja_i_provjere_stručnosti_HKPT 29.06.2020. (pdf)

Izmjene Pravilnika o stručnom usavršavanju 29.03.2021. (pdf)

Sustav bodovanja stručnog usavršavanja

Upute i pojašnjenja stručnog usavršavanja