U nadležnost Povjerenstva za upis ulaze sljedeći poslovi:

  • odobravanje upisa u Imenik psihoterapeuta i Imenik savjetodavnih terapeuta
  • priznavanje prava na obavljanje djelatnosti psihoterapije
  • upis odnosno brisanje ovlaštenog psihoterapeuta odnosno ovlaštenog
  • savjetodavnog terapeuta iz odgovarajućeg upisnika samostalne djelatnosti psihoterapije.
  • odobravanje dopusnica za rad s djecom i mladima
  • priznavanje inozemne stručne kvalifikacije na preporuku Povjerenstva za odobravanje pravaca, organizacija i edukacija
  • obavlja druge poslove određene Statutom ili općim aktima Komore.

Članice Povjerenstva za upis:

  1. Nataša Barolin Belić
  2. Nikolina Essert
  3. Nina Kolanović