Sukladno Pravilniku o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj (NN 109/2022) Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, za obavljanje regulirane profesije – psihoterapeut odnosno regulirane profesije – savjetodavni terapeut u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj obuhvaća usporedbu dokumentacije o stručnim kvalifikacijama kandidata sa stručnim kvalifikacijama koje su u Republici Hrvatskoj propisane kao uvjet za obavljanje određene regulirane profesije i ocjenu postojanja bitnih razlika između stručnih kvalifikacija kandidata i stručnih kvalifikacija koje su propisane za obavljanje regulirane profesije u Republici Hrvatskoj.

Za usporedbu stručnih kvalifikacija i ocjenu postojanja bitnih razlika nadležno je Povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti Komore koje daje stručno mišljenje.

Članovi Povjerenstva:

  • Katarina Komarica
  • dr.sc. Dabo Krešimir
  • Jurjević Irena
  • Prof.dr.sc. Klarin Mira
  • dr.sc. Žurić Jakovina Iva