Temeljem čl. 24. i 29. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta na sjednici održanoj 20. studenoga 2023. godine donosi sljedeću:

ODLUKU

kojom se imenuju članovi Radne skupine za organizaciju stručnih usavršavanja Hrvatske komore psihoterapeuta

1. Draguzet Tina, psihoterapeutkinja
2. Katalenić Gordana, psihoterapeutkinja
3. Vranko Mirta, psihoterapeutkinja

Mandat članicama Radne skupine je 2 godine.

 

Obrazloženje

Člankom 24. Statuta Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta (dalje u tekstu: Komora) ovlašten je obavljati izbor, imenovanje I razrješenje članova radnih skupina Komore u skladu sa Zakonom o djelatnosti psihoterapije (Narodne novine br. 18/22, dalje u tekstu: Zakon), Statutom Komore te drugim općim aktima Komore. U skladu s navedenim, Upravni odbor je odlučio kao u izreci ove Odluke.

U nadležnost Radne skupine ulaze sljedeći poslovi:

  • Pronalazak predavača i dogovaranje teme
  • Definiranje trajanja predavanja i formata predavanja (online ili u živo)
  • Organiziranje prostora održavanja
  • Oglašavanje događanja
  • Prijava edukacije za bodovanje putem obrasca za organizatore te slanje liste sudionika u tajništvo HKPT
  • razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev tijela Komore, svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na web stranici Komore.

 

Predsjednik Hrvatske komore psihoterapeuta
Vedran Korušić