Na temelju članaka 28. Zakona o djelatnosti psihoterapije („Narodne novine“ broj 18/22) i članka 12. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta (dalje: HKPT), Upravni odbor HKPT na svojoj sjednici dana 06. lipnja 2022. godine donosi sljedeću

 

ODLUKU O UKIDANJU I RAZRJEŠENJU ČLANOVA

POVJERENSTVA ZA STRUČNA PITANJA I TRAJNO USAVRŠAVANJE

 

  1. Ukida se Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje Hrvatske komore psihoterapeuta.
  2. Članovi Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje Hrvatske komore psihoterapeuta razrješuju se svojih dužnosti.
  • Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik Hrvatske komore psihoterapeuta

Vedran Korušić