Na temelju članka 25. i 29. Zakona o djelatnosti psihoterapije (NN 64/18) i članka 13. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, Skupština HKPT na svojoj 5. redovnoj sjednici dana 29.11.2021. godine donosi

ODLUKU O VISINI ČLANARINE HRVATSKE KOMORE PSIHOTERAPEUTA

Godišnja članarina od 01.01.2022. godine iznosi 1.200,00 (slovima: tisućuidvjesto) kuna. Smanjena godišnja članarina u iznosu od 600,00 (slovima: šeststotina) kuna, uz predočenje zahtjeva i dokaza, odnosi se na:

a) umirovljene članove/ice HKPT-a koji nisu u radnom odnosu
b) nezaposlene članove/ice HKPT-a
c) članove/ice na porodiljnom/rodiljnom/roditeljskom/posvojiteljskom dopustu ili dopustu
radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju
d) članove/ice u mirovanju radnog odnosa
e) članove/ice koji koriste neplaćeni dopust
f) članove/ice koji iz različitih razloga imaju poteškoća s plaćanjem punog iznosa članarine

Članarina se uplaćuje u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke jednokratno ili u ratama tijekom tekuće godine, na žiro-račun Komore kod Erste&Steiermarkische bank:

IBAN: HR3924020061100956407, model 67;
poziv na broj: OIB člana;
svrha: članarina.

Zahtjev za plaćanje smanjenog iznosa članarine možete preuzeti ovdje –  HKPT_zahtjev_smanjenje_članarine_od2022

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini, a objavljuje se na web stranici Komore.