Na temelju članka 25. i 29. Zakona o djelatnosti psihoterapije (NN 64/18) i članka 13. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, Skupština HKPT na svojoj 1. redovnoj sjednici dana 29.06.2020. godine donosi

ODLUKU O VISINI ČLANARINE HRVATSKE KOMORE PSIHOTERAPEUTA

Godišnja članarina za članove HKPT -a iznosi 600,00 (slovima: šeststotina) kuna.

Članarina se uplaćuje u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članarina se uplaćuje na žiro-račun Komore kod Erste&Steiermarkische bank:

IBAN: HR3924020061100956407,

model 67;
poziv na broj: OIB člana;
svrha: članarina.

Odluka o visini članarine HKPT (pdf)