Na temelju članka 25. i 29. Zakona o djelatnosti psihoterapije (NN 64/18), i članka 13. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, Skupština HKPT na svojoj 1. redovnoj sjednici dana 29.06.2020. godine donosi

ODLUKU O VISINI UPISNINE U HRVATSKU KOMORU PSIHOTERAPEUTA

Upisnina za upis u Imenik članova HKPT iznosi 300,00 (slovima: tristotine) kuna. Upisnina se uplaćuje u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. Upisnina se uplaćuje na žiro-račun Komore kod Erste&Steiermarkische bank:

IBAN: HR3924020061100956407;

model 67;
poziv na broj: OIB člana;
svrha: upisnina.

Odluka o visini upisnine u HKPT (pdf)