Hrvatska komora psihoterapeuta — Upravni odbor Hrvatske komore psihoterapeuta na sjednici održanoj 22. travnja 2024., a temeljem čl. 12. st. 5. i 6. Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta, donosi za 2024. godinu

Odluku o Listi stručnjaka za stručni nadzor

l .

Ovom Odlukom imenuju se članovi Hrvatske komore psihoterapeuta za provođenje stručnog nadzora na temelju prijedloga Povjerenstva za stručni nadzor:

  1. Tanja Radionov
  2. Gordana Katalenić
  3. Tatjana Kapuralin
  4. Dijana Vrsaljko

Ovlašteni psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut iz stavka 1. ovog članka koji provodi stručni nadzor mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  • ovlašteni psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut
  • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci
  • nema izrečenu mjeru za povredu dužnosti psihoterapeuta odnosno savjetodavnog terapeuta niti je u tijeku disciplinski postupak pred tijelima Komore

III.

Lista stručnjaka za stručni nadzor imenuje se na razdoblje od dvije godine i objavljuje se na mrežnoj stranici Komore.

 

Predsjednik Upravnog odbora i Hrvatske komore psihoterapeuta

Vedran Korušić

 

KLASA: 013-05-03/24/03/01
URBROJ: 445-05-03/24-2
Zagreb, 24. travnja 2024.