Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o djelatnosti psihoterapije (NN 64/18) Skupština Hrvatske komore psihoterapeuta na sjednici od 29. ožujka 2021. donijela je O D L U K U o odobravanju psihoterapijskih pravaca koji ne zadovoljavaju uvjete iz članka 5. stavak 2. podstavak 2. i članka 5. stavak 3. podstavak 2. Zakona o djelatnosti psihoterapije.

Psihoterapijski pravci koji ne zadovoljavaju navedene uvjete mogu biti odobreni od strane HKPT pod sljedećim uvjetima:

 • da postoji krovna međunarodna organizacija koja razvija i promovira profesionalne te etičke standarde za konkretni psihoterapijski pravac te provodi stručnu izobrazbu u najmanje 6 država,
 • da stručni dio izobrazbe iz konkretnog psihoterapijskog pravca traje minimalno četiri godine, ne manjeg opsega od 1200 sati te da uključuje:
  • Iskustveni rad na sebi u trajanju od minimalno 250 sati, a koji uključuje minimalno 80 sati individualne osobne psihoterapije. Ostatak sati može uključivati grupne procese i druge metode rada na sebi koje imaju elemente samo-refleksije, psihoterapije i osobnog iskustva,
  • Teorijski dio izobrazbe primjeren konkretnom psihoterapijskom pravcu u trajanju od minimalno 500 sati,
  • Praktično usavršavanje koje uključuje praksu primjerenu psihoterapijskom pravcu kroz najmanje dvije godine unutar pomagačkih udruga, psihosocijalnih i/ili zdravstvenih institucija ili ekvivalentno praktično iskustvo u procesu školovanja (ne manje od 300 sati) pod stalnom supervizijom (ne manje od 150 sati).

Organizacije i osobe koje provode psihoterapijsku edukaciju u Republici Hrvatskoj iz konkretnog psihoterapijskog pravca koji ne zadovoljava uvjete iz članka 5. stavak 2. podstavak 2. i članka 5. stavak 3. podstavak 2. Zakona moraju ispuniti sljedeće uvjete:

 • organizacije koje provode edukaciju moraju biti registrirane pri nadležnoj krovnoj međunarodnoj organizaciji za konkretni psihoterapijski pravac,
 • osobe koje provode edukaciju i superviziju moraju biti priznate kao edukatori i/ili supervizori pri krovnoj međunarodnoj organizaciji za konkretan psihoterapijski pravac,
 • organizacija mora imati svoj Etički kodeks i žalbene procedure koje su u skladu s principima Etičkog kodeksa Hrvatske komore psihoterapeuta.

U Zagrebu, 29.03.2021.

KLASA: 011-02-01/21-01/01
URBROJ: 445-01-02/21-1

Odluka o odobravanju psihoterapijskih pravaca koji ne zadovoljavaju uvjete iz članka 5. Zakona o djelatnosti psihoterapije 29.03.2021. (pdf)