Povjerenstvo je regulirano kao stalno povjerenstvo Hrvatske komore psihoterapeuta.

U okviru svoga djelokruga Povjerenstvo:

  • izrađuje prijedlog Pravilnika o sadržaju edukacije iz propedeutike psihoterapije,
  • odobrava nove programe propedeutike u skladu s Pravilnikom o sadržaju edukacije iz propedeutike psihoterapije,
  • evaluira i provodi kontrolu kvalitete nad programima propedeutike psihoterapije,
  • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
  • razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev tijela Komore,
  • obavlja druge poslove određene Statutom ili općim aktima Komore.

Članice Povjerenstva:

  • Adrijana Bjelajac
  • Tanja Frančišković
  • Dubravka Šimunović