Povjerenstvo je regulirano kao stalno povjerenstvo Hrvatske komore psihoterapeuta.

U okviru svoga djelokruga Povjerenstvo:

 • izrađuje prijedlog Pravilnika o posebnom dodatnom obrazovanju za rad s djecom i mladima
 • izrađuje standarde i normative za rad s djecom i mladima
 • razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev tijela Komore
 • za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti Povjerenstvo za rad s djecom i mladima može imenovati stručnu odnosno ekspertnu grupu
 • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore
 • obavlja druge poslove određene Statutom ili općim aktima Komore.

Članice Povjerenstva:

 • Ana Čović (predsjednica)
 • Tatjana Gjurković
 • Nikolina Kolić Antolović
 • Vedrana Kurjan Manestar
 • Diana Udovicich