U nadležnost Povjerenstva za stručna pitanja, psihoterapijske standarde i normative ulaze sljedeći poslovi:

 • izrađuje standarde i normative za priznavanje psihoterapijskih pravaca,
 • izrađuje standarde i normative za priznavanje organizacija koji provode psihoterapijske edukacije,
 • izrađuje standarde i normative za priznavanje psihoterapijskih edukacija,
 • daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na djelatnost psihoterapije,
 • daje stručna mišljenja kod pripreme preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija djelatnosti,
 • za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti može imenovati stručnu odnosno ekspertnu grupu,
 • razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev tijela Komore,
 • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 • obavlja druge poslove određene Statutom ili općim aktima Komore.

Članovi Povjerenstva:

 • Belić Sandro
 • Brlek Eva
 • Jurman Joško
 • Senečić Tomislav
 • Vrsaljko Jelena