Povjerenstvo je regulirano kao stalno povjerenstvo Hrvatske komore psihoterapeuta.

U okviru svoga djelokruga Povjerenstvo:

 • izrađuje prijedlog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti,
 • provodi proces bodovanja stručnih usavršavanja,
 • organizira stručna usavršavanja samostalno ili u suradnji sa stručnim udrugama, visokim učilištima, fakultetima ili odgovarajućim fizičkim i pravnim osobama,
 • razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev drugih tijela Komore,
 • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 • obavlja druge poslove određene Statutom ili općim aktima Komore.

Članice Povjerenstva:

 • Kojić Linda
 • Cindori Valentina
 • Goršić Petra
 • Šiškov Tončica
 • Vlahek Teskera Ivana