Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti i radu Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje definira uvjete za produženje dopusnice za obavljanje psihoterapijske djelatnosti.

Pojedinačni član komore mora ostvariti 250 bodova u petogodišnjem razdoblju. U prvom petogodišnjem razdoblju dovoljno je imati 150 bodova.

Osobe na porodnom dopustu ili neprekidnom bolovanju, kao i osobe koje služe vojni rok, oslobođene su obveze skupljanja bodova, za vrijeme dok se nalaze na porodnom dopustu, bolovanju ili služenju vojnog roka. Psihoterapeutima i savjetodavnim terapeutima koji zbog navedenih razloga nisu bili u mogućnosti skupljati bodove, broj bodova potrebnih za obnavljanje dopusnice umanjuje se za deset bodova za svaka tri mjeseca.

Detaljan sustav bodovanja stručnog usavršavanja HKPT-a možete pronaći na ovom linku ili skinuti kao .pdf

Stručnim usavršavanjem smatraju se:

1. Kongresi, konferencije, simpoziji, znanstveni i stručni skupovi:

 • Stručni skupovi prijavljeni Povjerenstvu komore skupa s popisom sudionika kategorizirati će se sukladno pravilniku te će se sudionicima dobiveni broj bodova upisati u elektroničkom obliku.
 • Edukacije, stručni i znanstveni skupovi i ostali oblici stručnog usavršavanja u RH i inozemstvu, koji nisu ranije prijavljeni Povjerenstvu komore, bodovati će se na temelju individualne procjene povjerenstva o opravdanosti zahtjeva, a u skladu s pravilnikom. Individualna procjena vršiti će se na temelju dokaza koje član dostavi o sudjelovanju.
 • Načelo slobodnog izbora podrazumijeva da je svaki član slobodan odabrati vrstu stručnog usavršavanja za koju smatra da će mu/joj biti od koristi u psihoterapijskom radu, ali u skladu s Zakonom o psihoterapiji, Pravilnikom o stručnom usavršavanju te načelima struke.
 • Kontinuirana evaluacija organizatora/izvođača, što znači da su organizatori/izvođači usavršavanja evaluirani od strane polaznika usavršavanja.
 • Seminari, radionice i stručni tečajevi bez ispita ne podrazumijevaju nužno cjelovitost osposobljavanja za primjenu određene tehnike ili pristupa niti će se tako bodovati.
 • Sudionici su podijeljeni na dvije kategorije: aktivni sudionici podrazumijevaju edukatore, predavače, moderatore itd, dok su pasivni sudionici polaznici te pravilnik ima definirane bodove za svaku od pojedinih kategorija.
 • Manji skupovi koji ne udovoljavaju kriterijima kongresa, konferencija, simpozija ili znanstvenog skupa priznavati će se prema mjerilu 45 minuta = 1 bod.

2. Edukacije za psihoterapijske pravce, specijalizacije i različite tehnike korisne za psihoterapijsku djelatnost:

 • Moraju ih provoditi osobe koje imaju dostatnu kvalifikaciju edukatora iz tog područja ili certifikat ovlaštene institucije.
 • U slučaju da je supervizija sastavni dio edukacije, ista se neće posebno bodovati.

3. Mentorstva, supervizije, intervizije:

 • Sve psihoterapijske škole / pravci koji su članovi Komore, dostaviti će listu svojih ovlaštenih supervizora Komori radi omogućavanja priznavanja bodova koje nosi supervizija. Lista supervizora biti će dostupna na stranicama Komore.
 • Članovi komore koji su u svojstvu edukatora, supervizora, mentora u sklopu svog psihoterapijskog pravca također imaju pravo na bodove koji se računaju jednako kao odlazak na superviziju.
 • Grupna ili individualna intervizija bodovati će se po istom kriteriju kao supervizija, što znači 45 min = 1 bod.

4. Ostalo:

 • Članak 13 Pravilnika definira kriterije potrebne za ostvarenje broja bodova povezanih s svim definiranim kategorijama stručnog usavršavanja.
 • Profesionalna aktivnost u radu stručnih i rukovodećih tijela unutar psihoterapijske prakse u RH nositi će ukupno 10 bodova za petogodišnje razdoblje.
 • Povjerenstvo može nakon dobro obrazloženog prijedloga, dodijeliti godišnje najviše deset (10) bodova za sudjelovanje u nekim novim i ovim Pravilnikom neobuhvaćenim načinima trajnog usavršavanja.
 • Članci u stručnim i znanstvenim časopisima ili publikacijama, te članci i publikacije objavljeni u elektroničkoj formi i na cd-u također ulaze u sustav bodovanja te su regulirani ovim Pravilnikom.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Članovi komore dužni su dokaze o stručnom usavršavanju podnijeti komori najkasnije 3 mjeseca prije isteka petogodišnjeg razdoblja.

Razdoblje od pet godina počinje teći od datuma stjecanja dopusnice za svakog pojedinog člana.

Svi članovi komore koji su se učlanili do 30.09.2020 imaju pravo na retrogradno bodovanje stručnog usavršavanja koji su se održali od 01.01.2020.

Članovi koji unutar petogodišnjeg razdoblja ne uspiju skupiti minimalan broj bodova propisan pravilnikom, produženje dopusnice mogu dobiti tek nakon što steknu bodove koji im nedostaju.

INFORMACIJE ZA ORGANIZATORE

Pravilnik uključuje priloge u obliku obrazaca koji se ispunjavaju u sklopu stručnog usavršavanja te su obvezan dio dokumentacije koja se predaje Komori kod prijave stručnog usavršavanja za koje se traži kategorizacija od strane komore.

Svi organizatori stručnih usavršavanja s kotizacijom koji isto prijave komori, dužni su 5% ukupnog iznosa uplatiti komori.

Obrazac za prijavu vrednovanja stručnog skupa
Evaluacijski upitnik za ocjenu osposobljavanja

PREUZMITE DOKUMENTE U .DOCX FORMATU