Trajno usavršavanje je kontinuirana stručna izobrazba psihoterapeuta i savjetodavnih terapeuta koja ne prestaje završetkom psihoterapijske edukacije, već se nastavlja u cjeloživotnoj perspektivi kroz program trajne izobrazbe. Trajno usavršavanje je pravo i dužnost psihoterapeuta i savjetodavnih terapeuta u cilju usavršavanja te stjecanja novih znanja i vještina radi ostvarenja uvjeta za produženje dopusnice za obavljanje psihoterapijske djelatnosti.

Poslodavac je dužan psihoterapeutu i savjetodavnom terapeutu omogućiti usavršavanje odobravanjem plaćenog dopusta i snositi druge troškove trajnog usavršavanja, u skladu s utvrđenim opsegom u programu trajnog usavršavanja, koji za tekuću godinu donosi Komora.

Rješenje o pravu na obavljanje djelatnosti psihoterapije koja je izdana psihoterapeutu ili savjetodavnom terapeutu obnovit će se ukoliko psihoterapeut ili savjetodavni terapeut u postupku trajnog usavršavanja sakupi najmanje stopedeset (150) bodova u pet (5) godina. 

Od toga se ne može priznati više od sto (100) bodova iz pojedine kategorije usavršavanja. Višak bodova ne može se prenositi u sljedeće petogodišnje razdoblje.

Osobe na porodnom dopustu ili neprekidnom bolovanju, kao i osobe koje služe vojni rok, oslobođene su obveze skupljanja bodova za vrijeme dok se nalaze na porodnom dopustu, bolovanju ili služenju vojnog roka. Psihoterapeutima i savjetodavnim terapeutima koji zbog navedenih razloga nisu bili u mogućnosti skupljati bodove, broj bodova potrebnih za obnavljanje dopusnice umanjuje se za deset (10) bodova za svaka tri (3) mjeseca.

Psihoterapeuti i savjetodavni terapeuti koji iz drugih opravdanih razloga nisu bili u mogućnosti prikupljati bodove, podnose Uredu Komore obrazloženi zahtjev za donošenje odluke o smanjenju broja bodova.

Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti i radu Povjerenstva za trajno usavršavanje definira uvjete za obnavljanje odobrenja za obavljanje psihoterapijske djelatnosti.

Detaljan sustav bodovanja stručnog usavršavanja HKPT-a možete pronaći na ovom linku.

Stručnim usavršavanjem smatraju se:

1. Kongresi, konferencije, simpoziji, znanstveni i stručni skupovi:

 • Stručni skupovi prijavljeni Povjerenstvu komore skupa s popisom sudionika kategorizirati će se sukladno pravilniku te će se sudionicima dobiveni broj bodova upisati u elektroničkom obliku.
 • Edukacije, stručni i znanstveni skupovi i ostali oblici stručnog usavršavanja u RH i inozemstvu, koji nisu ranije prijavljeni Povjerenstvu komore, bodovati će se na temelju individualne procjene povjerenstva o opravdanosti zahtjeva, a u skladu s pravilnikom. Individualna procjena vršiti će se na temelju dokaza koje član dostavi o sudjelovanju.
 • Načelo slobodnog izbora podrazumijeva da je svaki član slobodan odabrati vrstu stručnog usavršavanja za koju smatra da će mu/joj biti od koristi u psihoterapijskom radu, ali u skladu s Zakonom o psihoterapiji, Pravilnikom o stručnom usavršavanju te načelima struke.
 • Kontinuirana evaluacija organizatora/izvođača, što znači da su organizatori/izvođači usavršavanja evaluirani od strane polaznika usavršavanja.
 • Seminari, radionice i stručni tečajevi bez ispita ne podrazumijevaju nužno cjelovitost osposobljavanja za primjenu određene tehnike ili pristupa niti će se tako bodovati.
 • Sudionici su podijeljeni na dvije kategorije: aktivni sudionici podrazumijevaju edukatore, predavače, moderatore itd, dok su pasivni sudionici polaznici te pravilnik ima definirane bodove za svaku od pojedinih kategorija.
 • Manji skupovi koji ne udovoljavaju kriterijima kongresa, konferencija, simpozija ili znanstvenog skupa priznavati će se prema mjerilu 45 minuta = 1 bod.

2. Edukacije za psihoterapijske pravce, specijalizacije i različite tehnike korisne za psihoterapijsku djelatnost:

 • Boduje se prema mjerilu 45 min = 1 bod.
 • Edukacije za psihoterapijske pravce, specijalizacije i različite tehnike korisne za psihoterapijsku djelatnost moraju provoditi osobe koje imaju dostatnu kvalifikaciju za edukatora iz tog područja ili certifikat ovlaštene institucije.
 • Za dodjeljivanje bodova o edukaciji za psihoterapijske pravce, specijalizaciji i različitim tehnikama korisnim za psihoterapijsku djelatnost, polaznik edukacije, prilikom zahtjeva za obnavljanjem rješenja za obavljanje djelatnosti dostavlja potvrdu voditelja edukacije s jasno naznačenim brojem sati.
 • Ukoliko je supervizija sastavni dio edukacije i specijalizacije ne boduje se posebno, već unutar bodovanja edukacije za psihoterapijske pravce, specijalizacije i različite tehnike korisne za psihoterapijsku djelatnost.

3. Mentorstva, supervizije, intervizije:

 • Boduje se prema mjerilu 45 min supervizanti i intervizije= 1 bod, a supervizori=2 boda.
 • Grupnu ili individualnu superviziju psihoterapeuta i savjetodavnih terapeuta vode licencirani supervizori, unutar svake psihoterapijske škole.
 • Grupnu interviziju (grupni intervizijski susret) vodi voditelj intervizije.
 • Za dodjeljivanje bodova član prilikom zahtjeva za obnavljanje dopusnice dostavlja potvrdu supervizora, mentora i voditelja intervizije s jasno naznačenim brojem sati.

4. Ostalo:

 • Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti definira kriterije potrebne za ostvarenje broja bodova povezanih s svim definiranim kategorijama stručnog usavršavanja.
 • Profesionalna aktivnost u povjerenstvima komore vrednuje se sa 10 bodova godišnje, dok se aktivnost u Upravnom odboru komore vrednuje 15 bodova godišnje.
 • Profesionalna volonterska aktivnost u SPUH-u kao i tijelima psihoterapijskih škola boduje se sa 5 bodova godišnje.
 • Povjerenstvo može nakon dobro obrazloženog prijedloga, dodijeliti godišnje najviše deset (10) bodova za sudjelovanje u nekim novim i ovim Pravilnikom neobuhvaćenim načinima trajnog usavršavanja.
 • Članci u stručnim i znanstvenim časopisima ili publikacijama, te članci i publikacije objavljeni u elektroničkoj formi i na cd-u također ulaze u sustav bodovanja te su regulirani ovim Pravilnikom.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Članovi komore dužni su dokaze o stručnom usavršavanju podnijeti komori najkasnije 3 mjeseca prije isteka petogodišnjeg razdoblja.

Razdoblje od pet godina počinje teći od datuma stjecanja dopusnice za svakog pojedinog člana.

Svi članovi komore koji su se učlanili do 30.09.2020 imaju pravo na retrogradno bodovanje stručnog usavršavanja koji su se održali od 01.01.2020.

Članovi koji unutar petogodišnjeg razdoblja ne uspiju skupiti minimalan broj bodova propisan pravilnikom, produženje odobrenja za rad mogu dobiti tek nakon što steknu bodove koji im nedostaju.

INDIVIDUALNE PRIJAVE STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Putem dolje priloženog obrasca možete individualno prijavljivati trajno usavršavanje koje ste pohađali. Molimo da prijavi individalnog trajnog usavršavanja svakako priložite Potvrdnicu o sudjelovanju koju dobivate od strane organizatora trajnog usavršavanja, te ukoliko imate program skupa i ostale dostupne materijale.

INFORMACIJE ZA ORGANIZATORE

Pravilnik uključuje priloge u obliku obrazaca koji se ispunjavaju u sklopu stručnog usavršavanja te su obvezan dio dokumentacije koja se predaje Komori kod prijave stručnog usavršavanja za koje se traži kategorizacija od strane komore.

Svi organizatori stručnih usavršavanja s kotizacijom koji isto prijave komori, dužni su 5% ukupnog iznosa uplatiti komori.

PREUZMITE DOKUMENTE U .DOCX FORMATU