Sud časti Komore odlučuje o teškim i lakšim povredama radne dužnosti ovlaštenih psihoterapeuta i ovlaštenih savjetodavnih terapeuta.

Članove Suda časti bira Skupština Komore.

Sud časti se sastoji od tri člana koji na svojoj prvoj sjednici iz svojih redova biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.

Članovi nadzornog i Upravnog odbora Komore ne mogu biti suci Suda časti Komore.

Rad Suda časti Komore, uvjeti odgovornosti i disciplinske mjere te postupak pred Sudom časti Komore pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Suda časti Komore.

Članovi Suda časti:

  • Mijo Marić
  • Ana Miličić Horvat
  • Jasmina Sočković