Edukacije za psihoterapijske pravce, specijalizacije i različite tehnike korisne za psihoterapijsku djelatnost:  SATI (1H=45 MIN) X 1 bod

Mentorstva, supervizije i intervizije   SATI (1H=45 MIN) X 1 bod

Aktivnosti u psihoterapijskim edukacijama kao edukatori, supervizori i mentori SATI (1H=45 MIN)X 1 bod

Kongresi, konferencije, simpoziji i znanstveni i stručni skupovi:

  • Domaći kongres, konferencija, simpozij
TRAJANJEPOZVANI PREDAVAČAKTIVNI SUDIONIKPASIVNI SUDIONIK
1 dan19149
2 dana221712
3 dana252015
  • Domaći kongres, konferencija, simpozij s međunarodnim sudjelovanjem
TRAJANJEPOZVANI PREDAVAČAKTIVNI SUDIONIKPASIVNI SUDIONIK
1 dan231810
2 dana262214
3 dana302518
  • Međunarodni kongres, konferencija, simpozij
TRAJANJEPOZVANI PREDAVAČAKTIVNI SUDIONIKPASIVNI SUDIONIK
1 dan272212
2 dana312616
3 dana353020
  • Seminari, radionice, stručni tečajevi bez ispita
TRAJANJEAKTIVNI SUDIONIKPASIVNI SUDIONIK
1 dan106
2 dana138
3 dana1510
  • E-učenje
  • Online tečaj u trajanju od najmanje 180 minuta
DOMAĆIMEĐUNARODNI
PREDAVAČ1013
POLAZNIK7 10
  • Članci u stručnim i znanstvenim časopisima ili publikacijama, te članci i publikacije objavljeni u elektroničkoj formi i na cd-u
VRSTA PUBLIKACIJEPRVA TRI AUTORAOSTALI KOAUTORI
ČLANAKtiskan u časopisu koji se citira u selektivnim tercijarnim publikacijama: Current Contents-u, Social Science Citation Indeks-u, Scopus, Web of Science35Dijele 35 bodova
tiskan u časopisu koji je citiran u selektivnim sekundarnim publikacijama, te zbornicima radova s međunarodnom recenzijom30Dijele 30
tiskan u neselektivnim publikacijama, te u zbornicima radova sa skupova s domaćom recenzijom ili bez recenzije20Dijele 20
AUTORI

KNJIGE

sveučilišni udžbenik i monografija60Dijele 60
stručna knjiga50Dijele 50
popularna knjiga40Dijele 40
stručni priručnik i ostalo30Dijele 30
UREDNIK KNJIGEsveučilišnog udžbenika40Dijele 40
stručne knjige30
popularne knjige20
monografija ili stručni priručnik10
Recenzija knjige8
POGLAVLJE U KNJIZIsveučilišni udžbenik2525
stručna knjiga20
popularna knjiga15
monografija ili stručni priručnik10
Glavni urednik časopisaCC25 godišnje
selektivne20 godišnje
neselektivne15 godišnje
UREDNIK ZBORNIKA RADOVAS međunarodnom recenzijom20
S domaćom recenzijom15
Bez recenzije10
  • Profesionalna aktivnost u radu stručnih i rukovodećih tijela 10 bodova
  • Ostalo

TEHNIČKE INFORMACIJE

Članovi komore dužni su dokaze o stručnom usavršavanju podnijeti komori najkasnije 3 mjeseca prije isteka petogodišnjeg razdoblja.

Razdoblje od pet godina počinje teći od datuma stjecanja dopusnice za svakog pojedinog člana.

Svi članovi komore koji su se učlanili do 30.09.2020 imaju pravo na retrogradno bodovanje stručnog usavršavanja koji su se održali od 01.01.2020.

Članovi koji unutar petogodišnjeg razdoblja ne uspiju skupiti minimalan broj bodova propisan pravilnikom, produženje dopusnice mogu dobiti tek nakon što steknu bodove koji im nedostaju.

INFORMACIJE ZA ORGANIZATORE

Pravilnik uključuje priloge u obliku obrazaca koji se ispunjavaju u sklopu stručnog usavršavanja te su obvezan dio dokumentacije koja se predaje Komori kod prijave stručnog usavršavanja za koje se traži kategorizacija od strane komore.

Svi organizatori stručnih usavršavanja s kotizacijom koji isto prijave komori, dužni su 5% ukupnog iznosa uplatiti komori.

PREUZMITE DOKUMENTE U .DOCX FORMATU