INTERDISCIPLINARNOST KAO RESURS

POJEDINAC I ZAJEDNICA U FOKUSU

22. – 25. veljače 2024. godine, DUBROVNIK

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na sudjelovanje na KOKOSS konferenciji u 2024. godini, koja će po drugi puta okupiti stručnjake usmjerene povećanju kvalitete života i ostvarivanju socijalne dobrobiti svih građana.

Kompleksnost problema i prepreka u ostvarivanju potreba s kojima se susreću sve generacije, od djece do starijih osoba, u današnje vrijeme zahtijeva koordinirano i sustavno djelovanje više različitih dionika kako bi se postigli ciljevi osobne i socijalne dobrobiti kao i povećanje kvalitete života.

S obzirom na značaj koji interdisciplinarnost ima u razumijevanju i djelovanju, ovogodišnja konferencija ponovno će naglasak staviti na suradnju kao sponu između različitih profesija: socijalne pedagogije, psihologije, edukacijske rehabilitacije, socijalnog rada i psihoterapije. Suradnja nije samo nužnost i ne događa se sama od sebe, ona zahtijeva konstantno ulaganje i dijalog.

Brojna su pitanja s kojima se susrećemo kao što su: kako definiramo potrebe korisnika, kako potaknuti interdisciplinarnu suradnju oko pojedinog korisnika, što znači preuzimanje odgovornosti u interdisciplinarnoj suradnji, kako se definiraju granice u interdisciplinarnoj suradnji, na koji način se odgovornost distribuira u interdisciplinarnoj suradnji, što možemo svatko za sebe, a što trebamo zajedno u brizi za različite skupine korisnika sustava socijalne skrbi, zdravstva, pravosuđa, nevladinog sektora, obrazovanja, što znači imati privatnu praksu u današnje vrijeme, kako zajedno zagovarački djelovati s ciljem unapređenja položaja različitih skupina korisnika.

Stoga je cilj konferencije razvoj dijaloga, prikaz primjera dobre prakse, međusobno upoznavanje i umrežavanje, kao i rasprava o daljnjim mogućnostima i oblicima razvoja suradnje u temama koje su važne za razvoj zajednica i njihovih članova. U ovom trenutku aktualnima se čine teme koje su prisutne u javnom prostoru, a koji su odraz problema s kojima se zajednice i pojedinci suočavaju. Osim s teškoćama koje „dobivaju” medijski prostor, svjesni smo i prisutnosti izazova s kojima se susreću pojedinci i zajednice, s kojima se oni, njihove obitelji i stručnjaci nose u „tišini”. Stoga želimo tematskim cjelinama dati prostor i jednima i drugima.

Prva tema tiče se nasilja u području bliskih odnosa, obiteljskog nasilja, nasilja nad starijim osobama, vršnjačkog nasilja, sukoba među zajednicama i ratova. Temom nastojimo problematizirati na koji način djelovati preventivno, sustavno, tretmanski te kako kao stručnjaci možemo i trebamo interdisciplinarno surađivati s ciljem pomoći pojedincima i zajednicama da se osnaže, nose s posljedicama i razvijaju otpornost, polazeći od suvremenih spoznaja u konceptualizaciji nasilja u kontekstu ograničenih resursa i društvenih napetosti.

Drugom temom želimo dati prostor primjerima dobre prakse, ali i izazovima u području rada s djecom i mladima, s ciljem poticanja njihovog razvoja u skladu s individualnim potrebama, standardom ljudskih i dječjih prava te podupiranja različitosti i inkluzije. Na koji način doprinijeti očuvanju mentalnog zdravlja s obzirom na suvremene spoznaje u tom području te kako unaprijediti položaj djece i mladih u kompleksnoj stvarnosti obilježenoj i digitalnim izazovima.

Trećom temom želimo se osvrnuti na socijalno uključivanje i inovacije u različitim područjima kojima se nastoji povećati kvaliteta života svih građana, a posebice onih koji imaju otežan pristup resursima. Poticanje inovacija i programa socijalnog uključivanja naglašeni su i od strane Europske komisije s obzirom na potrebu interdisciplinarnog i multisektorskog pristupa za njihov razvoj.

Četvrtom temom želimo potaknuti promišljanja o profesionalnim granicama i očuvanju istih, o standardima profesije i načinima ostvarenja, očuvanja i razvoja tih standarda u situacijama interdisciplinarne suradnje. Također, željeli bismo otvoriti dijalog o značaju brige o osobnoj i profesionalnoj dobrobiti stručnjaka te načinima na koje je moguće istu potaknuti i održati u promjenjivim i neizvjesnim društvenim uvjetima.  Nadamo se da će Vas predložene teme potaknuti da svojim izlaganjima, radionicama, poster prezentacijama ili tematskim simpozijem doprinesete poticanju i daljnjem razvoju interdisciplinarne suradnje.

 

SUDJELOVANJE NA KONFERENCIJI

Aktivno sudjelovanje na Konferenciji moguće je kroz:

 • izlaganje (15 minuta)
 • radionicu (90 minuta)
 • poster prezentacija s prikazom primjera dobre prakse
 • tematski simpozij – (90 minuta, prijavljuje više sudionika iz različitih ustanova na jednu temu s minimalno 4 različita izlaganja)

 

UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA

Prijava sažetka treba sadržavati:

 • ime i prezime autora i koautora, naziv i adresu ustanove, e-mail adresu prvog autora za korespondenciju
 • naznaku načina prezentacije (izlaganje, radionica, poster prezentacija ili tematski simpozij)
 • naznaka tematskog područja
 • naslov rada
 • tri do pet ključnih riječi
 • za izlaganje ili poster prezentaciju – potrebno je navesti kratak sadržaj izlaganja s naznačenim jasnim ciljem, najvažnije uvide i/ili rezultate te zaključke koji će biti prezentirani (do 250 riječi)
 • za radionicu je potrebno navesti cilj i svrhu radionice s kratkim prikazom teme i sadržaja aktivnosti. U sažetku radionice potrebno je opisati planirani program aktivnosti/hodogram te napisati predviđeni broj sudionika radionice (do 250 riječi )
 • za tematski simpozij, potrebno je oblikovati 4 sažetka prema uputama za izlaganje te se svi sažeci šalju objedinjeno.

 

Sažeci se prijavljuju putem elektroničkog obrasca – https://forms.gle/uFHWcrS8dt23iPmJ8

Rok za prijavu sažetaka je do 05. 12. 2023. godine

Službeni jezik konferencije je hrvatski.

NAPOMENA: Sudjelovanje i objava u knjizi sažetaka nije moguća bez uplaćene kotizacije.

Sve važne informacije o II. KOKOSS Konferenciji nalaze se na mrežnim stranicama kokoss.hr

 

ORGANIZATOR:

KOKOSS – koordinacija komora u sustavu socijalne skrbi

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora

Hrvatska komora socijalnih pedagoga

Hrvatska psihološka komora

Hrvatska komora psihoterapeuta

Hrvatska komora socijalnih radnika

 

PROGRAMSKI ODBOR: Vanja Branica, Valentina Cindori, Ksenija Romstein, Toni Maglica i Svetislav Joka

ORGANIZACIJSKI ODBOR: Predsjednici Komora: Alma Rovis Brandić, Zlatko Bukvić, Vedran Korušić, Dejvid Zombori i Antun Ilijaš

MJESTO ODRŽAVANJA: DUBROVNIK, Valamar Lacroma Dubrovnik 4*

REGISTRACIJA ZA KONFERENCIJU

Svi se sudionici, bez obzira sudjeluju li aktivno ili ne, trebaju se registrirati za konferenciju putem službenog obrasca tehničkog organizatora konferencije (Agencija Dubrovnik Sun) koji će od 01.12.2023. godine biti objavljen na mrežnim stranicama kokoss.hr Prilikom registracije potrebno je upisati osobne podatke, odabrati kotizaciju te unijeti podatke za račun.

 

PRIJAVA ZA SMJEŠTAJ

Smještaj po posebnim kongresnim cijenama za sve sudionike osiguran je u hotelu Valamar Lacroma Dubrovnik 4* u kojemu će se i održati Konferencija. Ukoliko Vam je potreban smještaj isto možete prijaviti putem službenog obrasca za rezervaciju smještaja tehničkog organizatora konferencije (Agencija Dubrovnik Sun) koji će od 01.12.2023. godine biti objavljen na mrežnim stranicama komore suorganizatora. Prilikom prijave potrebno je upisati osobne podatke, odabrati tip sobe i uslugu, te unijeti podatke za račun.

CIJENE SMJEŠTAJA ZA SUDIONIKE KONFERENCIJE U HOTELU VALAMAR LACROMA 4*:

Dvokrevetna soba, polupansion (po osobi i danu) = 65 eur / 489,74 kn

Dvokrevetna soba, puni pansion (po osobi i danu) = 70 eur / 527,42 kn

Jednokrevetna soba, polupansion (po osobi i danu) = 95 eur / 715,78 kn

Jednokrevetna soba, puni pansion (po osobi i danu) = 100 eur / 753,45 kn

Boravišna pristojba = 2,65 eur / 20 kn

 

VAŽNI DATUMI:

 • Rok za zaprimanje sažetaka je 0 12. 2023. godine

Radovi zaprimljeni nakon tog roka neće se razmatrati.

 • Početak registracije i prijava za smještaj 12. 2023. godine
 • Završetak rane registracije 01. 2024. godine
 • Početak kasne registracije 01. 2024. godine

 

KONTAKT AGENCIJE – REGISTRACIJA i SMJEŠTAJ

Sve informacije vezano za registraciju na Konferenciju, te rezervaciju smještaja možete dobiti kod tehničkog organizatora, agencije Dubrovnik Sun d.o.o. od 01.12.2023. godine.

email: kokoss@dubrovniksun.hr

tel: +385 20 436 363

fax: +385 20 436 336

 

KONTAKT ORGANIZATORA – SAŽECI

Sve informacije vezano za sažetke, možete dobiti kod organizatora Konferencije – konferencija@kokoss.hr