Dana 29. studenoga 2021. održana je 5. skupština Hrvatske komore psihoterapeuta.

Dnevni red Skupštine:

  1. Otvaranje Skupštine i usvajanje dnevnog reda, izbor zapisničara/ke
  2. Izvještaji o radu u 2021. godini – predsjednik, Upravni odbor, Izvršni odbor, Povjerenstva
  3. Iznos članarine za 2022. godinu  – glasanje
  4. Prijedlog Godišnjeg programa rada HKPT za 2022. godinu – glasanje
  5. Prijedlog Financijskog plana HKPT za 2022. godinu – glasanje
  6. Prijedlog nadopune Etičkog kodeksa – glasanje
  7. Razno

Odluke i izveštaji:

Financijski plan HKPT-a za 2022

Godišnji program rada HKPT-a za 2022

HKPT_zahtjev_smanjenje_članarine_od2022

Odluka o visini članarine HKPT

zapisnik 5. skupštine 29.11.2021.

Izmjena i dopuna Etičkog kodeksa 29.11.2021.