23.-25.02.2023., Vodice, hotel Olympia

Pod pokroviteljstvom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te uz podršku Agencije za odgoj i obrazovanje konferenciju po prvi puta zajednički organizira 5 strukovnih komora koje okupljaju stručnjake pomagačkih zanimanja: edukacijske rehabilitatore, psihologe, psihoterapeute, socijalne pedagoge i socijalne radnike. Stručni skup će se održati od 23. do 25. veljače 2023. godine u Hotelu Olympia u Vodicama.

Hrvatsko društvo kao i međunarodna zajednica suočeni su proteklih godina s nizom gospodarskih, zdravstvenih, socijalnih i sigurnosnih rizika i kriza koje se odražavaju na svakog pojedinca, obitelji i zajednice u cjelini. U takvom okruženju do izražaja dolaze i redefiniraju se neki već postojeći izazovi kao i novi socijalni problemi. Stoga se sve češće raspravlja o održivom razvoju i jačanju otpornosti kod pojedinaca, obitelji i cijelih zajednica. Pri tome se ističe i pitanje dostupnih resursa kao i kapaciteta različitih javnih sustava, nevladinih udruga i privatnog sektora da se mijenjaju i prilagođavaju. U takvim okolnostima, a na putu prepoznavanja, prevencije i djelovanja, veliku ulogu imaju različiti stručnjaci koji kao zajednički nazivnik baštine usmjerenost na dobrobit i razvoj čovjeka. Stoga je cilj ove konferencije potaknuti promišljanja o međusobnoj suradnji različitih profesija i interdisciplinarnosti te međuresornoj suradnji kao resursu u aktualnom vremenu u području rada s obitelji, promocije i očuvanja mentalnog zdravlja te razvoja međuljudskih odnosa na osobnom i profesionalnom životnom putu. Svaka od zastupljenih profesija u organizaciji ove konferencije posjeduje specifične odgovore, resurse i prilike.

Stoga pozivamo sve socijalne radnike, socijalne pedagoge, psihoterapeute, psihologe i edukacijske rehabilitatore koji rade u različitim javnim sustavima, privatnim praksama i organizacijama civilnog društva da svojim aktivnim sudjelovanjem na Konferenciji pridonesu dijalogu, kritičkom promišljanju, razvoju međusobne suradnje i dobre prakse kroz prikaz aktualnosti iz neposrednog praktičnog rada, rezultata istraživanja i drugih sadržaja iz kojih možemo zajednički učiti.

Rok za prijavu sažetaka produžen je do 5.2.2023. godine.

Sažeci se prijavljuju putem elektroničke pošte, na adresu: kokosskonferencija2023@gmail.com

Plenarnim predavanjima i tematskim sekcijama biti će obuhvaćene slijedeće teme unutar kojih će se raspravljati o pitanjima kao što su: kako međusobnom suradnjom unutar istog sustava možemo doprinijeti dobrobiti pojedinaca, obitelji i zajednica? Kako međuresornom suradnjom unaprijediti podršku i pomoć građanima? Koja je uloga komora u poticanju međuresorne suradnje? Kako odgovoriti na sve veće potrebe za uslugama u okviru ograničenih resursa? Imamo li prostora za zajednički utjecaj na politike i zagovaranje korisnika? Može li interdisciplinarna i međuresorna suradnja biti uteg u rješavanju problema i pružanju pomoći i podrške? Kako svaka profesija može autonomno doprinijeti i doprinosi jačanju kapaciteta pojedinaca, obitelji i zajednica? Koji je transformativni potencijal unutar svake profesije? S kojim etičkim izazovima se susrećemo u interdisciplinarnoj suradnji?:

 1. Interdisciplinarna suradnja u radu s obitelji – od prevencije rizika, rane intervencije, mjera za zaštitu djece do sustavne pomoći i podrške svim članovima u cjeloživotnoj perspektivi
 2. Interdisciplinarna suradnja u promociji mentalnog zdravlja –na kontinuumu od promocije tjelesnog i mentalnog zdravlja do rada s osobama s teškoćama mentalnog zdravlja i rada s traumom
 3. Uloga stručnjaka u razvoju međuljudskih odnosa u cjeloživotnoj perspektivi u suvremenom društvu – na koji način stručnjaci različitih struka potiču razvoj socijalnih i emocionalnih kompetencija, komunikacije kod korisnika te na vlastitiom profesionalnom putu

 

SUDJELOVANJE NA KONFERENCIJI

Aktivno sudjelovanje na Konferenciji moguće je kroz:

 • izlaganje (15 minuta)
 • radionicu (90 minuta)
 • poster prezentacija s prikazom primjera dobre prakse
 • tematski simpozij – (90 minuta, prijavljuje više sudionika iz različitih ustanova na jednu temu s minimalno 4 različita izlaganja)

 

UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA

Prijava sažetka odvija se na obrascu u prilogu i treba sadržavati:

 • ime i prezime autora i koautora, naziv i adresu ustanove, e-mail adresu prvog autora za korespondenciju
 • naznaku načina prezentacije (izlaganje, radionica, poster prezentacija ili tematski simpozij)
 • naznaka tematskog područja
 • naslov rada
 • tri do pet ključnih riječi
 • za izlaganje ili poster prezentaciju – potrebno je navesti kratak sadržaj izlaganja s naznačenim jasnim ciljem, najvažnije uvide i/ili rezultate te zaključke koji će biti prezentirani (do 250 riječi)
 • za radionicu je potrebno navesti cilj i svrhu radionice s kratkim prikazom teme i sadržaja aktivnosti. U sažetku radionice potrebno je opisati planirani program aktivnosti/hodogram te napisati predviđeni broj sudionika radionice (do 250 riječi )
 • za tematski simpozij, potrebno je oblikovati 4 sažetka prema uputama za izlaganje te se svi sažetci šalju objedinjeno.

Sažeci se prijavljuju

Rok za prijavu sažetaka je do PRODULJEN! Novi rok za prijavu sažetaka je 05.02.2023. godine.

Službeni jezik konferencije je hrvatski.

NAPOMENA: Sudjelovanje i objava u knjizi sažetaka nije moguća bez uplaćene kotizacije.

VAŽNI DATUMI

 • Rok za zaprimanje sažetaka je 05.02.2023.godine (produžen)
 • Radovi zaprimljeni nakon tog roka neće se razmatrati.
 • Rok za odgovore Programskog odbora je 12.02.2023.

Sve važne informacije o I. KOKOSS Konferenciji nalaze se na mrežnim stranicama svake komore suorganizatora

https://hker.hr/ , https://hksp.hr/ , http://www.psiholoska-komora.hr/ , https://www.hkpt.hr/ , https://hksr.hr/

 

 

OSOBE ZA KONTAKT:

Dubrovnik Sun d.o.o. putnička agencija

email: kokoss@dubrovniksun.hr

tel: +385 20 436 363

fax: +385 20 436 336

 

 

ORGANIZATOR:

KOKOSS – koordinacija komora u sustavu socijalne skrbi

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora

Hrvatska komora socijalnih pedagoga

Hrvatska psihološka komora

Hrvatska komora psihoterapeuta

Hrvatska komora socijalnih radnika

Email: kokosskonferencija2023@gmail.com

 

PROGRAMSKI ODBOR:

Sonja Alimović, Andreja Bogdan, Andreja Brajša Žganec, Vanja Branica, Valentina Cindori, Krešimir Makvić, Maja Proso, Ivana Vlahek Teskera, Mirta Vranko, Anamarija Žic Ralić

ORGANIZACIJSKI ODBOR:

Predsjednici Komora: Antun Ilijaš, Zlatko Bukvić, Vedran Korušić, Dejvid Zombori i Alma Rovis Brandić

MJESTO ODRŽAVANJA:
Hotel Olympia Vodice d.d., Ljudevita Gaja 6, 22211 Vodice

PRIJAVA SUDIONIKA I INFORMACIJE O KOTIZACIJI

Svi se sudionici, bez obzira sudjeluju li aktivno ili ne, trebaju se prijaviti preko službenog obrasca za prijavu i tehničkog organizatora konferencije (Agencija Dubrovnik Sun) objavljenog na mrežnim stranicama komore suorganizatora. Prilikom prijave treba se upisati osobne podatke, odabrati kotizaciju i smještaj te unijeti podatke za račun.

Kotizacija uključuje su: pristup svim sadržajima konferencije, materijalima konferencije, kavu i čaj u stankama, koncert klape 23.03.2023. i disko večer 24.02.2023.

 

PRIJAVA SUDIONIKA:

https://prijave.dubrovniksun.hr/konferencija-kokoss-2023-registracija/

 

PRIJAVA ZA SMJEŠTAJ:

https://prijave.dubrovniksun.hr/kokoss-2023-smjestaj/

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU SAŽETAKA