Na temelju Zakona o djelatnosti psihoterapije („Narodne novine“ broj 18/22, dalje u tekstu: Zakon) i Statuta Hrvatske komore psihoterapeuta (dalje u tekstu: Statut), Hrvatska komora psihoterapeuta (dalje u tekstu: Komora) daje sljedeću:

IZJAVU

Zakon o djelatnosti psihoterapije u čl. 10. propisuje način obavljanja djelatnosti psihoterapije i to određuje da djelatnost psihoterapije obavlja ovlašteni psihoterapeut odnosno ovlašteni savjetodavni terapeut na temelju ugovora s drugim pravnim ili fizičkim osobama ili kao samostalnu djelatnost psihoterapije. Nastavno na navedeno, Komora je zatražila mišljenje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Zavoda za socijalni rad (dalje u tekstu: Ministarstvo) (u prilogu), a koje je svoje mišljenje dalo 7. lipnja 2022. godine, KLASA: 550-01/22-02/38, URBROJ: 524-09-01-02/1-22-2 te odredilo da sam Zakon ne ograničava oblik obavljanja samostalne djelatnosti.

Dakle, Ministarstvo, a s čime se Komora slaže smatra da se djelatnost psihoterapije može obavljati u obliku obrta ili trgovačkog društva te na temelju ugovora s drugom fizičkom ili pravnom osobom. Samim time, ovlašteni psihoterapeuti i ovlašteni savjetodavni terapeuti nisu ograničeni na obavljanje djelatnosti psihoterapije u vidu slobodnog zanimanja, budući da Zakon isto ne predviđa nego za obavljanje iste mogu osnovati obrt ili trgovačko društvo (Zakon u čl. 10. predviđa samostalnu djelatnost, ali ne i slobodno zanimanje).

 

Vedran Korušić

predsjednik Hrvatske komore psihoterapeuta

 

PRILOG:
1. Izjava_obavljanje djelatnosti_14072022
2. djelatnost_2022-06-09-13-10-34