Ovim putem se kao Hrvatska komora psihoterapeuta želimo osvrnuti na pojave koje smo uočili u posljednje vrijeme:

  • U nekoliko stručnih savjetodavnih članaka namijenjenih općoj populaciji napisanih od strane psihoterapeuta ili savjetodavnih terapeuta reklamiraju se određeni proizvodi i usluge iz spektra osiguranja, kozmetike, prehrambenih, medicinskih i drugih proizvoda ili psihoterapijske usluge iz jednog izvora
  • uočeno je korištenje naziva psihoterapeut / psihoterapija ili eksplicitno navođenje javnosti da zaključe isto o autorima u medijima i u mrežnoj komunikaciji (Facebook grupe) od strane nelicenciranih psihoterapeuta ili edukanata psihoterapije
  • Porast promocije Facebook grupa na temu mentalnog zdravlja pri čemu se uz ponudu pomoći radi promocija određenih izvora /usluga, te nije osigurana povjerljivost i dobrobit klijenata

Prema važećim zakonima i pravilnicima koji reguliraju djelatnost psihoterapije, djelatnost psihoterapije obavlja psihoterapeut i savjetodavni terapeut. U komunikaciji s javnim glasilima, posebno pri korištenju digitalnog marketinga, psihoterapeuti i savjetodavni terapeuti se s dužnom pažnjom ophode prema kolegama, psihoterapijskoj struci, drugim stručnjacima, korisnicima društvenih mreža i javnosti. Psihoterapeut i savjetodavni terapeut dužni su se oglašavati na način koji osigurava profesionalan, znanstveno prihvatljiv, etički i činjenično-informativan način. Oglašavanje rada koje prelazi okvire struke i izaziva nelojalnu konkurenciju ili ulazi u područje rada drugih specijalnosti nije dopušteno. Psihoterapeutu i savjetodavnom terapeutu nije dopušteno javnosti preporučivati usluge koje dolaze iz jednog izvora te ne smiju isticati naziv i adresu privatne odnosno grupne prakse, trgovačkog društva ili obrta u kojima tu djelatnost obavljaju ako je komunikacija s javnošću zasnovana isključivo na njihovoj ulozi psihoterapeuta ili savjetodavnog terapeuta.

U davanju usluga, psihoterapeuti i savjetodavni terapeuti zadržavaju najviše standarde svoje profesije.  Prihvaćaju odgovornost za posljedice svojih postupaka i nastoje osigurati primjereno korištenje svojih usluga, pri čemu dobrobit klijenta smatraju svojom prvom i osnovnom odgovornošću.

Edukanti psihoterapijskih škola predstavljaju se javnosti isključivo i nedvosmisleno kao edukanti psihoterapije dok ne steknu propisane uvjete za status psihoterapeuta ili savjetodavnog terapeuta.

U kriznim vremenima poput ovih naročito je važno pridržavati se zakona, pravila i etičkih principa kao i dobrih praksi kako bismo osigurali kvalitetnu i etičku uslugu našim korisnicima.

U skladu  s tim, HKPT će nastaviti raspravu i poticati dijalog vezano za etička pitanja kao i nove trendove poput oglašavanja i komunikacije na društvenim mrežama.

 

Hrvatska komora psihoterapeuta