Poštovani,
obavještavamo Vas da su otvorene prijave za članove Radne skupine za zaštitu mentalnog zdravlja mladih Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: RS-MZM).

Prijaviti se mogu: psiholozi sa važećim Rješenjem o pravu na obavljanje psihološke djelatnosti, psiholozi vježbenici, liječnici specijalisti psihijatrije koji posjeduju odobrenje za samostalan rad (licencu), liječnici specijalizanti psihijatrije, savjetodavni terapeuti i psihoterapeuti sa važećom dopusnicom za samostalno obavljanje djelatnosti psihoterapije te psihoterapijski vježbenici.

Prijave se zaprimaju od 8. veljače, 2022. preko: https://detaljnije.com/szmvrh/

Prijedlog plana rada RS-MZM se nalazi ovdje SZM VRH – MZM_2022-02-08_Poziv